ZENTYSS XPan


Možnosti použitia ZENTYSS XPS sú široké, napríklad ako tepelná izolácia na fasádu, sendvičových murovaných stien, do podláh, stropov, všetkých typov plochých striech vrátane zelených, pochôdzných striech, odvetraných striech a zateplenie tepelných mostov a soklových častí na budove.

MATERIÁL

Extrudovaný polystyrén

KATALÓG
Zentyss katalóg stiahnuť PDF

XPan ZENTYSS 300 - L

300kpa
VLASTNOSTI

Dosky z extrudovaného polystyrénu XPS so zhutneným hladkým povrchom a stupňovitou hranou.

POUŽITIE
 • vonkajšia izolácia suterénnych stien a základov
 • podlahy
 • ploché strechy, obrátene strechy, zelené strechy
 • terasy
 • bazény
ROZMER
 • dĺžka 1 235 mm
 • šírka 585 mm
 • 1 doska = 0,722m2

XPan ZENTYSS 500 - L

500kpa
VLASTNOSTI

dosky z extrudovaného polystyrénu XPS so zhutneným hladkým povrchom a stupňovitou hranou

POUŽITIE
 • izolácia podláh a parkovacích striech so zvýšenou požiadavkou na pevnosť v tlaku
 • podlahy mraziarní
 • ľadové plochy
 • priemyselné sklady
ROZMER
 • dĺžka 1 235 mm
 • šírka 585 mm
 • 1 doska = 0,722m2

X-FOAM®


X-FOAM®, dosky z tvrdej polystyrénovej peny XPS, s mriežkovaným povrchom (waffle) pre zvýšenie priľnavosti lepidiel a omietok, s hladkými okrajovými hranami.

MATERIÁL

Extrudovaný polystyrén

KATALÓG
X-FOAM katalóg stiahnuť PDF

X-FOAM® HBT 300


VLASTNOSTI

X-FOAM® HBT 300, dosky z tvrdej polystyrénovej peny XPS, s hladkým povrchom a stupňovitou drážkou po celom obvode dosky pre všestranné použitie.

POUŽITIE
 • Obrátená strecha
 • Duo strecha
 • Podlahy obytných priestorov
 • Obvodové steny pivníc
 • Sendvičové dosky
ROZMER
 • dĺžka 1 250 mm
 • šírka 600 mm

X-FOAM® HBT 500


VLASTNOSTI

X-FOAM® HBT 500, dosky z tvrdej polystyrénovej peny XPS, s hladkým povrchom a stupňovitou drážkou po celom obvode dosky so zvýšenou pevnosťou v tlaku 500 kPa pre namáhané konštrukcie.

POUŽITIE
 • Obrátená strecha
 • Duo strecha
 • Priemyselné podlahy
 • Parkovacie plochy
 • Nájazdové rampy
 • Ľadové plochy
ROZMER
 • dĺžka 1 250 mm
 • šírka 600 mm

X-FOAM® HBT 700


VLASTNOSTI

X-FOAM® HBT 700, dosky z tvrdej polystyrénovej peny XPS, s hladkým povrchom a stupňovitou drážkou po celom obvode dosky s vysokou pevnosťou v tlaku 700 kPa pre extrémne namáhané konštrukcie.

POUŽITIE
 • Obrátená strecha
 • Duo strecha
 • Parkovacie plochy
 • Cesty
 • Letiskové dráhy
 • Kolajové dráhy
 • Dopravné stavby
ROZMER
 • dĺžka 1 250 mm
 • šírka 600 mm

BACHL®


Izolačné dosky z penového polystyrénu univerzálne použiteľné pre kontaktné fasádne zatepľovacie systémy, ploche strechy a podlahy. Dosky sú stabilizované v blokoch pred narezaním na veľmi presné rozmery, podľa požiadavky aj systémy spádových klinov do plochých striech.

MATERIÁL

Expandovaný polystyrén EPS 100, EPS 150, EPS 200

ROZMER
 • 1 000 x 500 mm / 2 500 x 1 000 mm

BELTEP®


Minerálna izolácia s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami určená na zateplenie vonkajších stien ako súčasť kontaktného zatepľovacieho systému. Spĺňa normu EN 13162:2012+A1:2015 certifikovaných kontaktných zatepľovacích systémov ETICS. Výrobok je hydrofobizovaný, neabsorbuje vzdušnú vlhkosť z okolitého prostredia.

MATERIÁL

Minerálna vlna

KATALÓG
BELTEP katalóg stiahnuť PDF

BELTEP® FLOOR


POUŽITIE

Tepelná izolácia z minerálnej vlny určená do podláh so schopnosťou zlepšiť krokovú nepriezvučnosť.

 • Izolácia podláh
 • pre ľahké a ťažké plávajúce podlahy
ROZMER
 • dĺžka 1 000 mm, 1 200 mm
 • šírka 600 mm, 1 000 mm

BELTEP® FLOOR 125


POUŽITIE

Tepelná izolácia z minerálnej vlny určená do podláh so schopnosťou zlepšiť krokovú nepriezvučnosť.

  1. Dlažba
  2. Cementovo-pieskový poter
  3. Vodeodolná fólia
  4. BELTEP® FLOOR 125
  5. Podlahová doska

BELTEP® FLOOR 190


POUŽITIE

Tepelná izolácia z minerálnej vlny určená do podláh so schopnosťou zlepšiť krokovú nepriezvučnosť.

 1. Cementovo-pieskový poter
 2. Parotesná vrstva
 3. BELTEP® FLOOR 190
 4. Podlahová doska

ZENTYSS®

montáž XPS na podlahuBELTEP®

montáž minerálnej vlnyRAVSON

Dvojkrížna ul. 55, 821 06 Bratislava

ravsonzavinacravson.eu

+ 421 918 508 986

© Ravson, s.r.o. All Rights Reserved.