ZENTYSS XPan


Možnosti použitia ZENTYSS XPS sú široké, napríklad ako tepelná izolácia na fasádu, sendvičových murovaných stien, do podláh, stropov, všetkých typov plochých striech vrátane zelených, pochôdzných striech, odvetraných striech a zateplenie tepelných mostov a soklových častí na budove.

MATERIÁL

Extrudovaný polystyrén

KATALÓG
Zentyss katalóg stiahnuť PDF

XPan ZENTYSS 300 - L

300kpa
VLASTNOSTI

Dosky z extrudovaného polystyrénu XPS so zhutneným hladkým povrchom a stupňovitou hranou.

POUŽITIE
 • vonkajšia izolácia suterénnych stien a základov
 • podlahy
 • ploché strechy, obrátene strechy, zelené strechy
 • terasy
 • bazény
ROZMER
 • dĺžka 1 235 mm
 • šírka 585 mm
 • 1 doska = 0,722m2

X-FOAM®


X-FOAM®, dosky z tvrdej polystyrénovej peny XPS, s mriežkovaným povrchom (waffle) pre zvýšenie priľnavosti lepidiel a omietok, s hladkými okrajovými hranami.

MATERIÁL

Extrudovaný polystyrén

KATALÓG
X-FOAM katalóg stiahnuť PDF

X-FOAM® HBT 300


VLASTNOSTI

X-FOAM® HBT 300, dosky z tvrdej polystyrénovej peny XPS, s hladkým povrchom a stupňovitou drážkou po celom obvode dosky pre všestranné použitie.

POUŽITIE
 • Obrátená strecha
 • Duo strecha
 • Podlahy obytných priestorov
 • Obvodové steny pivníc
 • Sendvičové dosky
ROZMER
 • dĺžka 1 250 mm
 • šírka 600 mm

X-FOAM® HBT 500


VLASTNOSTI

X-FOAM® HBT 500, dosky z tvrdej polystyrénovej peny XPS, s hladkým povrchom a stupňovitou drážkou po celom obvode dosky so zvýšenou pevnosťou v tlaku 500 kPa pre namáhané konštrukcie.

POUŽITIE
 • Obrátená strecha
 • Duo strecha
 • Priemyselné podlahy
 • Parkovacie plochy
 • Nájazdové rampy
 • Ľadové plochy
ROZMER
 • dĺžka 1 250 mm
 • šírka 600 mm

X-FOAM® HBT 700


VLASTNOSTI

X-FOAM® HBT 700, dosky z tvrdej polystyrénovej peny XPS, s hladkým povrchom a stupňovitou drážkou po celom obvode dosky s vysokou pevnosťou v tlaku 700 kPa pre extrémne namáhané konštrukcie.

POUŽITIE
 • Obrátená strecha
 • Duo strecha
 • Parkovacie plochy
 • Cesty
 • Letiskové dráhy
 • Kolajové dráhy
 • Dopravné stavby
ROZMER
 • dĺžka 1 250 mm
 • šírka 600 mm

BACHL®


Izolačné dosky z penového polystyrénu univerzálne použiteľné pre kontaktné fasádne zatepľovacie systémy, ploche strechy a podlahy. Dosky sú stabilizované v blokoch pred narezaním na veľmi presné rozmery, podľa požiadavky aj systémy spádových klinov do plochých striech.

MATERIÁL

Expandovaný polystyrén EPS 100, EPS 150


ROZMER

Veľkoformátové dosky

 • dĺžka 2 500 mm
 • šírka 1 000 mm

NEMAN+®


Mäkká elastická rohož zo sklenej vlny skomprimovaná do rolky. Ľahká vhodná predovšetkým do sadrokartonových konštrukcií s vynikajúcimi tepelnoizolačnými a zvukovoizolačnými vlastnosťami kombinovanými s jednoduchosťou použitia. Univerzálnosť a dostupnosť z neho robia najčastejsie používaný materiál do všetkých konštrukcií.

MATERIÁL

Sklená vlna

KATALÓG
NEMAN+ katalóg stiahnuť PDF

NEMAN+®M-15


VLASTNOSTI

Mäkká elastická rohož zo sklenej vlny skomprimovaná do rolky. Ľahká vhodná predovšetkým do sadrokartonových konštrukcií s vynikajúcimi tepelnoizolačnými a zvukovoizolačnými vlastnosťami kombinovanými s jednoduchosťou použitia. Univerzálnosť a dostupnosť z neho robia najčastejsie používaný materiál do všetkých konštrukcií.

POUŽITIE
 • Šikmé strechy univerzálne
 • Odvetrané fasády
 • Fasády
 • Priečky
 • Stropy
 • Potrubia
ROZMER
 • dĺžka 3 500 - 10 000 mm
 • šírka 1 200 mm

BELTEP®


Minerálna izolácia s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami určená na zateplenie vonkajších stien ako súčasť kontaktného zatepľovacieho systému. Spĺňa normu EN 13162:2012+A1:2015 certifikovaných kontaktných zatepľovacích systémov ETICS. Výrobok je hydrofobizovaný, neabsorbuje vzdušnú vlhkosť z okolitého prostredia.

MATERIÁL

Minerálna vlna

KATALÓG
BELTEP katalóg stiahnuť PDF

BELTEP® ROOF


POUŽITIE

Tepelná izolácia z minerálnej vlny určená do plochých striech.

 • Izolácia plochých striech
 • Nepôchodzne strechy
 • Pochôdzne strechy
ROZMER
 • dĺžka 1 000 mm, 1 200 mm, 2 000 mm,
 • šírka 600 mm, 1 000 mm, 1 200 mm

BELTEP® ROOF 30,35,60


POUŽITIE

Tepelná izolácia z minerálnej vlny určená do plochých striech.

 1. Hydroizolácia
 2. BELTEP® ROOF 60
 3. BELTEP® ROOF 30, ROOF 35
 4. Trapézový plech
 5. Nosná strešná konštrukcia

BELTEP® ROOF 80


POUŽITIE

Tepelná izolácia z minerálnej vlny určená do plochých striech.

 1. Betónové dlaždice
 2. Poter
 3. Geotextília
 4. Drenážna vrstva
 5. Poter
 6. BELTEP® ROOF 80
 7. Parotesná zábrana
 8. Vyrovnávací poter
 9. Železobetónová doska

BELTEP® LIGHT EXTRA


POUŽITIE

Nenamáhaná tepelná a zvuková izolácia v rôznych konštrukčných celkoch, vrátane konštrukcie šikmých striech pri ukladaní tepelnoizolačných materiálov v strešných priestoroch, podkrovia, podlahy na palubných trámoch so všetkými typmi plášťov. Prvá (vnútorná) vrstva v klimatizačných systémoch pri usporiadaní v dvojvrstvovej izolácii.

 1. Parozábrana fólia
 2. BELTEP® LIGHT EXTRA
 3. Strešná krytina

X-FOAM®

montáž XPS na plochú strechu
ZENTYSS®

montáž XPS na plochú strechu a podlahuBELTEP®

montáž minerálnej vlny na plochú strechuBACHL®

montáž EPS polystyrénu na strechuRAVSON

Dvojkrížna ul. 55, 821 06 Bratislava

ravsonzavinacravson.eu

+ 421 918 508 986

© Ravson, s.r.o. All Rights Reserved.