Sortiment

ZENTYSS XPan

Možnosti použitia ZENTYSS XPS sú široké, napríklad ako tepelná izolácia na fasádu, sendvičových murovaných stien, do podláh, stropov, všetkých typov plochých striech vrátane zelených, pochôdzných striech, odvetraných striech a zateplenie tepelných mostov a soklových častí na budove.

Certifikáty

pdf 9001 14001

EDILTEC, X-FOAM XPS

Extrudovaný polystyrén X-Foam XPS v doskách s rozmerom 1250 x 600 mm, nenasiakavý, s vysokou pevnosťou v tlaku. Na Slovenskom trhu prevažne v pevnostiach 500 – 700 kPa. Je vhodný na izoláciu spodnej stavby, priemyselných podláh s vysokou záťažou, parkoviská, príjazdové rampy hasičských vozidiel, ľadové plochy zimných štadiónov a mraziarní.
(λ = 0,033-0,038 W/m2.K)

Certifikáty

9001 14001 14001

BELTEP

Minerálna izolácia s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami určená na zateplenie vonkajších stien ako súčasť kontaktného zatepľovacieho systému. Spĺňa normu EN 13162:2012+A1:2015 certifikovaných kontaktných zatepľovacích systémov ETICS s izolantom na báze minerálnej vlny. Rovnako so širokým využitím do plochých striech obytných a priemyselných budov so zatažiteľnostou až 80 kPa.

Certifikáty

pdf B1 B2

BACHL

Izolačné dosky z penového polystyrénu univerzálne použiteľné pre kontaktné fasádne zatepľovacie systémy, ploche strechy a podlahy. Dosky sú stabilizované v blokoch pred narezaním na veľmi presné rozmery, podľa požiadavky aj systémy spádových klinov do plochých striech.

Certifikáty

9001 14001 14001 9001 14001 14001 9001 14001 14001 9001 14001 14001

KNAUF INSULATION

Izolačný materiál z kamennej vlny. Ide o multifunkčný materiál širko zastúpený na Slovenskom trhu. Využitie jeho tepelno - akustických izolačných vlastností môže byť v konštrukciách ľahkých obvodových plášťov, až po strechy budov.

Certifikáty

9001 14001 14001